Zarządzenie nr 17/10WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 31 maja 2010w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 17/10
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 31 maja 2010


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm..) zarządza się, co następuje:
           
§ 1.
Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej  zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach nr 1 – 4 do zarządzenia.
 
§ 2.
Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik nr. 1 (23kB) pdf

załącznik nr. 2 (23kB) pdf

załącznik nr. 3 (23kB) pdf

załącznik nr. 4 (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 czerwca 2010, 09:58:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3914