Zarządzenie nr 69/2011WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 25 listopada 2011w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Zarządzenie nr 69/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie.

     Na podstawie pkt. V Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej (Zarządzenia nr 52/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2009 roku ),  art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 134, poz.777), zarządzam, co następuje:
 
  § 1.  Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, w Urzędzie Gminy w Lisewie, w następującym składzie:
1) Jerzy Cabaj                      – Przewodniczący Komisji;
2) Katarzyna Gostkowska       – członek Komisji;
3) Halina Chrzanowska          – członek Komisji;
4) Wiesława Przybylska          – Sekretarz Komisji.
 
  § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 grudnia 2011, 09:23:02)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 stycznia 2012, 10:45:13)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4837