Zarządzenie nr 55/2011WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 22 września 2011w sprawie ewidencjonowania, obiegu i niszczenia technicznych nośników informacji niejawnych.

Zarządzenie nr 55/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 22 września 2011


w sprawie ewidencjonowania, obiegu i niszczenia technicznych nośników informacji niejawnych.

   Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W celu zapewnienia ochrony informacjom niejawnym i przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych wprowadzam  w Urzędzie Gminy w Lisewie - Wytyczne w sprawie ewidencjonowania, obiegu i niszczenia technicznych nośników informacji niejawnych,  które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
                                                              
 § 2. Wytyczne w sprawie ewidencjonowania, obiegu i niszczenia technicznych nośników informacji niejawnych  dotyczą wszystkich pracowników Urzędu Gminy,  w takim zakresie, w jakim informacje niejawne są przez nich wytwarzane, przetwarzane, przekazywane i przechowywane.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 grudnia 2011, 14:04:49)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (17 grudnia 2011, 08:47:01)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4278