Zarządzenie nr 58/09WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 7 grudnia 2009w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Gminy w Lisewie.

Zarządzenie nr 58/09
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 7 grudnia 2009


w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Gminy w Lisewie.

    Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i  Nr 181, poz. 1337,  z  2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 8 ust.2  ustawy  z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. U. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz.686, z 1997 r. Nr 82, poz.518, Nr 121, poz.770, z 1998 r. Nr 75, poz.486, Nr 113, poz.717, z 2002 r. Nr 135, poz.1146, z 2003 r. Nr 213, poz.2081, z 2005 r. Nr 249, poz.2104, z 2007 r. Nr 69, poz.467, Nr 89, poz.589, z 2008 r. Nr 86, poz.522, Nr 237, poz.1654 i 1656) zarządzam, co następuje:
 
      § 1. Ustalam  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Gminy w Lisewie. Regulamin stanowi  załącznik  do zarządzenia.
      
     § 2. Traci moc Regulamin korzystania z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 21 lutego 20o1 roku.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin (145kB) pdf
Załącznik nr 1 do regulaminu (12kB) pdf
Załącznik nr 2 do regulaminu (14kB) pdf
zalacznik nr 3 do regulaminu (19kB) pdf
zalacznik nr 4 do regulaminu (14kB) pdf
zalacznik nr 5 do regulaminu (15kB) pdf
zalacznik nr 6 do regulaminu (12kB) pdf
zalacznik nr 7 do regulaminu (16kB) pdf
Załącznik nr 1 do załącznika 1 (16kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (12 grudnia 2011, 15:41:37)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (25 lutego 2013, 14:46:08)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5767