Zarządzenie nr 1/10WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 8 lutego 2010w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję.

Zarządzenie nr 1/10
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 8 lutego 2010


w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję.

    Na podstawie § 9 uchwały nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 r., zmienionej uchwałą nr XXVIII/209/10 z dnia 5 lutego 2010 r. zarządza się, co następuje:
 
    § 1. Udziela się pożyczki ze środków budżetu Gminy Lisewo Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w kwocie 25.500 zł na realizację umowy nr PRW.I.3040-UE-746/2009;6933-UM0200015/09 z dnia 3.07.2009 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Stowarzyszeniem na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju z przeznaczeniem na realizację zadań objętych działaniem 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - 2010. 
 
    § 2. Ustala się termin spłaty pożyczki do dnia 30 marca 2011 r.
 
    § 3. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
    § 4. Przy udzieleniu pożyczki stosuje się warunki określone w umowie pożyczki, stanowiącej załącznik do zarządzenia.
 
     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1 (22kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (21 grudnia 2011, 08:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3240