Zarządzenie nr 39/10WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 28 października 2010zmieniające Zarządzenie nr 1/10 sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję.

Zarządzenie nr 39/10
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 28 października 2010


zmieniające Zarządzenie nr 1/10 sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję.

Na podstawie § 9 uchwały nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 r., zmienionej:
- uchwałą Nr XXVIII/209/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 2/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 lutego 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 8/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2010 r.;
- uchwałą Nr XXIX/221/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 kwietnia 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 15/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2010 r.;
- uchwałą Nr XXX/226/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 czerwca 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 22/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 czerwca 2010 r.;
- uchwałą Nr XXXI/231/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 26/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 lipca 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 27/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2010 r.;
- uchwałą Nr XXXII/250/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 36/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 września 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 38/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2010 r.;
- uchwałą Nr XXXIII257/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2010 r.
 zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 2 Zarządzenia Nr 1/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania  „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję wyrazy „30 marca 2011 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2015 r.”

§ 2 . Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (21 grudnia 2011, 08:41:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4637