Zarządzenia Kierownika Gminnych Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Lisewie