Zarządzenia WÓJTA GMINY LISEWO KIEROWNIKA URZĘDU GMINY w LISEWIE z 2017 roku