Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2020 r. na terenie gminy Lisewo

W dniu 4 lutego 2020 r. Wójt Gminy Lisewo Zarządzeniem Nr 9/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Lisewo do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2020 r. na terenie gminy Lisewo.

Termin składania ofert upływa w dniu 2 marca 2020 r. o godz. 15:00. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j. w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 (61kB) word

Załącznik nr 2 (53kB) word

Załącznik nr 3 (47kB) word

Załącznik nr 4 (37kB) word


Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej (802kB) pdf

Formularz zgłoszeniowy (42kB) word

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego i ustalenia regulaminu jej pracy

Wyniki (267kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jakub Kochowicz (4 lutego 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (10 lutego 2020, 09:40:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 marca 2020, 13:57:32)
Zmieniono: dodano wyniki konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 309