Termin X Sesji Rady Gminy Lisewo


                                                                                               Lisewo, dnia 2015-08-26
 
 
OGŁOSZENIE
 
Zgodnie   z   §  1  ust. 1  Regulaminu  Rady  Gminy  Lisewo  informuję,  że  na   dzień  31 sierpnia 2015 r. na godz. 1400 został wyznaczony termin X  Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali narad przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie.

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z VIII i IX Sesji.
5. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - projekt nr 1.

2) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo. – projekt nr 2.

3) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
– projekt nr 3.
 
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i oświadczenia.
8. Wolne wnioski i zakończenie X Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Witold Jaworski
 

metryczka


Wytworzył: Witold Jaworski (26 sierpnia 2015)
Opublikował: Michał Lewandowski (27 sierpnia 2015, 08:14:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484