Termin XXXIX Sesji Rady Gminy Lisewo

RADA GMINY LISEWO

ORGiGN.0002.39.2018.JG                                                                                                     
                                                                                         Lisewo, dnia 2018-07-13
 OGŁOSZENIE

Zgodnie   z   §  1  ust. 1  Regulaminu  Rady  Gminy  Lisewo  informuję,  że  na   dzień 25 lipca 2018 r. na godz. 8 30  został wyznaczony termin XXXIX  Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie.

 
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Lisewo.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy.
 6. Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie - informacja.
 7. Interpelacje, zapytania i oświadczenia. 
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok - projekt nr 1.
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018-2029– projekt nr 2. 3) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo - projekt nr 3.
  4) powierzenia Wójtowi Gminy Lisewo uprawnień do określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich jako obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Lisewo – projekt nr 4.
  5) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej– projekt nr 5.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i oświadczenia.
 10. Wolne wnioski i zakończenie XXXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Witold Jaworski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady - mgr Witold Jaworski (13 lipca 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (18 lipca 2018, 09:01:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282