Termin XL Sesji Rady Gminy Lisewo


RADA GMINY LISEWO

Lisewo, dnia 2018-09-04
 
ORGiGN.0002.40.2018.JG


OGŁOSZENIE

Zgodnie   z   §  1  ust. 1  Regulaminu  Rady  Gminy  Lisewo  informuję,  że  na   dzień 12 września 2018 r. na godz. 14:00  został wyznaczony termin XL Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie.

Proponowany porządek obrad: 
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
 2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Lisewo.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy.
 6. Informacja z wykonania budżetu za I pół. 2018 r.
 7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
 8. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Lisewo.
 9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok - projekt nr 1.
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018-2029– projekt nr 2.
  3) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego - projekt nr 3.
  4)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lisewo – projekt nr 4.
  5) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – projekt nr 5.
  6) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lisewo"– projekt nr 6.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i oświadczenia.
 12. Wolne wnioski i zakończenie XL Sesji Rady Gminy.    
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Witold Jaworski
 
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady /-/ mgr Witold Jaworski (4 września 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (11 września 2018, 12:08:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343