IV Sesji Rady Gminy Lisewo - 21.12.2018 r.


RADA GMINY LISEWO                                                                          Lisewo, dnia 2018-12-20

 
ORGiGN.0002.4.2018.JG

 
OGŁOSZENIE

Zgodnie   z   §  1  ust. 1  Regulaminu  Rady  Gminy  Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612)   informuję,  że  na   dzień  21 grudnia 2018 r. na godz. 14 00  został wyznaczony termin IV  Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.

Proponowany porządek obrad:
  1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
  2. Wyznaczenie Sekretarza obrad. 
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok - projekt nr 1.
    2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018-2029– projekt nr 2.
  5. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.    
 
  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/  Piotr Goliński 
 
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Goliński (20 grudnia 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 grudnia 2018, 17:19:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306