Termin V Sesji Rady Gminy Lisewo - 10.01.2019 r.


RADA GMINY LISEWO                                                               Lisewo, dnia 2019-01-08
 
ORGiGN.0002.5.2018.JG
 
OGŁOSZENIE
Zgodnie   z   §  1  ust. 1  Regulaminu  Rady  Gminy  Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612)   informuję,  że  na   dzień 10 stycznia 2019 r. na godz. 14 00  został wyznaczony termin V  Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok - projekt nr 1.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 - projekt nr 2.
3) odwołanie Skarbnika Gminy Lisewo-projekt nr 3.
4) powołanie Skarbnika Gminy Lisewo – projekt nr 4.
5) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- projekt nr 5.

5. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
                                                                           /-/  Piotr Goliński
 
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy -Piotr Goliński (8 stycznia 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (8 stycznia 2019, 13:18:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (8 stycznia 2019, 14:09:33)
Zmieniono: korekta tytulu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 330