Termin VI Sesji Rady Gminy Lisewo - 20.02.2019 r.


RADA GMINY LISEWO                                                        Lisewo, dnia 2019-02-12
 
ORGiGN.0002.6.2019.JG
 
OGŁOSZENIE
 
Zgodnie   z   §  1  ust. 1  Regulaminu  Rady  Gminy  Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612)   informuję,  że  na   dzień 20 lutego 2019 r. na godz. 10:00  został wyznaczony termin VI  Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.

Proponowany porządek obrad:
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
 2. Wyznaczenie Sekretarza obrad. 
 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołów z III, IV, V Sesji Rady Gminy Lisewo. 
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności. 
 6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. 
 7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy. 
 8. Sprawozdanie z działalności jednostki Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne. 
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie za 2018 rok. 
 10. Sprawozdanie zbiorcze z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny oraz Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy za 2018 rok. 
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo – projekt nr 1;
  2) przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Lisewo
  – projekt nr 2;
  3) określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Lisewo – projekt nr 3;
  4) zmiany Planu modernizacji dróg gminnych w latach 2018 – 2025 – projekt nr 4.
 12. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.    
 
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                           /-/  Piotr Goliński
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Goliński (12 lutego 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (12 lutego 2019, 16:12:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 lutego 2019, 16:22:58)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 778