Termin VIII Sesji Rady Gminy Lisewo - 27 marca 2019 r.


RADA GMINY LISEWO                                                       Lisewo, dnia 2019-03-18
 
ORGiGN.0002.8.2019.JG
 
OGŁOSZENIE
Zgodnie   z   §  1  ust. 1  Regulaminu  Rady  Gminy  Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612)   informuję,  że  na   dzień 27 marca 2019 r. na godz. 10:00  został wyznaczony termin VIII  Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.
Proponowany porządek obrad:
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
 2. Wyznaczenie Sekretarza obrad. 
 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Lisewo. 
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności. 
 6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. 
 7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy. 
 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie. 
 9. Sprawozdanie z wykonania  Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie – projekt nr 1;
  2)  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2019 r. – projekt nr 2.
 11. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/  Piotr Goliński

metryczka


Wytworzył: Piotr Goliński (18 marca 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 marca 2019, 10:05:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 294