Oświadczenie o uznaniu dziecka

Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2
Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5
Tel. (056) 676-86-14, wew. 14
mgr Katarzyna Gostkowska, mgr Paulina Grązka

Godziny pracy:
- poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz
- wtorek: 7.30-16.30.


Wymagane dokumenty:

1) dokumenty tożsamości rodziców dziecka, 

Uwaga: zwolnienie obywateli z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Miejsce odbioru: Urząd Stanu Cywilnego pokój Nr 5.

Opłaty: nie pobiera się.

Termin załatwienia: Przyjęcie oświadczenia następuje w formie protokołu niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

Uwagi: Do uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców.

Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.

Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy 300 dni od daty zgonu męża.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.

Uznać dziecko może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny, mający zdolność prawną do czynności prawnych.

Nie można uznać dziecka już uznanego oraz wtedy gdy zachodzi domniemanie pochodzenia od męża matki.

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Podstawa prawna:
Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U 2017, poz. 682 ze zm.).

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (29 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (29 grudnia 2011, 11:20:03)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 marca 2018, 09:55:57)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3451