Wpisanie do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2
Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5

Godziny pracy:
- poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz
- wtorek: 7.30-16.30
 
I. Wymagane dokumenty:

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców pobierz (15kB) word
- pisemna deklaracja pobierz (12kB) word
- kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

II. Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej

III. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

III. Uwagi:
  • Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.

  • Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

  • Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.  Również wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywającego stale na obszarze gminy.

  • Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem, aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 15 ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (1 kwietnia 2015)
Opublikował: Michał Lewandowski (2 kwietnia 2015, 20:30:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (21 marca 2018, 08:12:02)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 714