Sporządzenie aktu zgonu

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2
Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5

Godziny pracy:
- poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz
- wtorek: 7.30-16.30.

I. Wymagane dokumenty:
a) karta zgonu wydana przez służbę zdrowia
b) dowód osobisty osoby zmarłej
c) książeczka wojskowa osoby zmarłej (dot. mężczyzn)

II. Dokumenty do wglądu:
   dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

III. Opłaty:

zwolnione z opłaty skarbowej.

IV. Termin załatwienia:
niezwłocznie

V. Tryb odwoławczy:
nie ma.

VI. Uwagi:
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.
Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Podstawa prawna:
* Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 2064)
* Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pózn. zm.)


Treść:
Wniosek zaopiniowany przez USC

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (19 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 grudnia 2011, 13:56:29)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 marca 2018, 11:57:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1962