Zawarcie małżeństwa i sporządzenie aktu małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2
Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5

Godziny pracy:
- poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz
- wtorek: 7.30-16.30.

I. Wymagane dokumenty:
- dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)

II. Dokumenty do wglądu
- dokument potwierdzający rozwiązanie/unieważnienie poprzedniego związku małżeńskiego (dot. osób rozwiedzionych)

Dowodem rozwiązania/unieważnienia małżeństwa jest: odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub o unieważnieniu małżeństwa.
 
III. Opłaty
  • Opłata skarbowa w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa. Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.

    Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.

  • Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik  - 1.000 zł

IV. Termin załatwienia sprawy
  • małżeństwo (ślub cywilny) - może być zawarte po upływie miesięcznego ustawowego terminu oczekiwania

  • osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo składa wybranemu Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie o tym, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia
 
V. Uwagi
Akt małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego (ślub konkordatowy) - sporządza się na podstawie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 2064)

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pózn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego(Dz. U. z 2015 r., poz. 180)

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (19 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 grudnia 2011, 14:09:26)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 marca 2019, 14:36:55)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2101