Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5

Godziny pracy:
- poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz
- wtorek: 7.30-16.30.

Wymagane dokumenty:

1) podanie  pobierz (60kB) plik , które powinno zawierać:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • miejscowość i datę złożenia podania,
  • adresata,
  • w jakiej sprawie i uzasadnienie, 
  • podpis osoby składającej podanie,
! jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty, to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach;

2) dowód osobisty;

Uwaga: zwolnienie obywateli z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Miejsce odbioru:
Urząd Gminy - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5

Opłaty:

39 zł za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, wydanego w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek.

Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.

Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.

Tryb załatwienia sprawy:

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca,a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
stronie służy odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika USC w Lisewie.

Uwagi:
Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
 
Podstawa prawna:
  • Art. 36 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016, poz. 2064 z późn. zm.),

  • Ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. 2016, poz. 1827 ze zm).

  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. z 1964r. nr 9, poz. 59 z pózn. zm.)

  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

Treść:
wniosek zaopiniowany przez USC.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (19 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 grudnia 2011, 14:28:10)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 marca 2019, 14:34:05)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1569