Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2
Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5
Tel. (056) 676-86-14, wew. 14
mgr Katarzyna Gostkowska, mgr Paulina Grązka


Godziny pracy:
- poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz
- wtorek: 7.30-16.30.


Wymagane dokumenty:


1) podanie pobierz pobierz (16kB) word , które powinno zawierać:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • miejscowość i datę złożenia podania,
  • adresata,
  • w jakiej sprawie i uzasadnienie,
  • podpis osoby składającej podanie,
! jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach;

2) dowód osobisty;
 
Uwaga: zwolnienie obywateli z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Miejsce odbioru:

Urząd Gminy - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5.

Opłaty:
39 zł za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, wydanego w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek.

Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.

Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Tryb załatwienia sprawy: Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

Uwaga: zwolnienie obywateli z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Uwagi:
Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego… podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Decyzja administracyjna będzie wydawana wyłącznie w razie odmowy dokonania tego rodzaju czynności.


Podstawa prawna:
  • Art. 35 ustawy z dn. 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016, poz. 2064 z późn. zm.)
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. 2016, poz. 1827 ze zm).
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).
Treść:
wniosek zaopiniowany przez USC

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (19 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 grudnia 2011, 14:34:37)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 marca 2019, 14:33:04)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1854