Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie – wniosek o przyznanie

Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2
Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5

Godziny pracy:
- poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz
- wtorek: 7.30-16.30.Wymagane dokumenty:

1) oświadczenie, które powinno zawierać:
· imiona i nazwiska małżonków,
· adres zamieszkania,
· miejscowość i datę złożenia podania,
· adresata,
· określenie w jakiej sprawie, datę i miejsce zawarcia zawiązku małżeńskiego,
· podpisy osób składających podanie,

Wzór oświadczenia (69kB) pdf

2) dowody osobiste małżonków;

Miejsce odbioru:
Urząd Gminy - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5

Opłaty: nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: do 1 roku.

Tryb odwoławczy: nie ma.

Uwagi:
- o nadanie medali mogą ubiegać się małżonkowie, którzy w związku małżeńskim przeżyli
  minimum 50 lat,
- wniosek należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania jubilatów,
- wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny, poczty.

Podstawa prawna:
* Art. 19 Ustawy o orderach i odznaczeniach z dn. 16 października 1992 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 400, z późn. zm.).


* Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004r. Nr 277, poz. 2743 z pózn. zm.)

Treść: wniosek zaopiniowany przez USC

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (19 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 grudnia 2011, 14:55:24)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 marca 2018, 10:19:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2312