Rejestr Danych Kontaktowych

Czym jest Rejestr Danych Kontaktowych? Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o:
  • dokumentach gotowych do odbioru,
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez ciebie sprawach urzędowych.
Obywatel podaje swoje dane kontaktowe w jednym miejscu i jest pewny, że administracja publiczna ma dostęp do Jego aktualnych danych, które pozwalają na szybki i skuteczny kontakt.

RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących obywatela.

Dane obywatela w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz osób fizycznych.

Dane kontaktowe w każdej chwili można zmienić albo usunąć. To obywatel samodzielnie decyduje czy udostępnia numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo

parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com, usc2@lisewo.com

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych /o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych /o usuniecie danych z rejestru danych kontaktowych - pobierz (218kB) pdf

Opłaty: Brak opłat.

Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki.

W przypadku wpisania lub zmiany danych kontaktowych dane będą dostępne w RDK od razu po ich potwierdzeniu kodem.

W przypadku usuwania danych kontaktowych dane zostaną natychmiast usunięte.

Tryb odwoławczy: brak

Uwagi:

1. Wniosek można złożyć w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy lub w innym urzędzie, który ma dostęp do RDK – niezależnie od miejsca zameldowania

Co zależy zrobić? 
1) Złóż wniosek w urzędzie o dodanie, zmianę lub usunięcie swoich danych kontaktowych.
2) Potwierdź swoją tożsamość – pokaż urzędnikowi swój dowód osobisty lub paszport.
3) Przekaż urzędnikowi swoje dane kontaktowe.
4) Potwierdź dane kontaktowe, które wprowadził urzędnik, czyli podaj mu kody otrzymane w SMS-ie lub e-mailu. Możesz to zrobić również online. Wtedy skorzystaj z usługi Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK).

2. Jeżeli obywatel chce skorzystać z RDK przez Internet – potrzebuje profilu zaufanego lub e-dowodu, które pozwalają potwierdzić tożsamość. Należy wejść na stronę www.gov.pl Co należy zrobić?

1) Kliknij przycisk Skorzystaj z RDK.
2) Zostaniesz przekierowany na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się do usługi.
3) Znajdziesz się w RDK. Wybierz przycisk Przekaż dane do RDK. Twoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz nr PESEL – zostaną przekazane do RDK.
4) Podaj swoje dane kontaktowe – numer telefonu i/lub adres e-mail.
5) Potwierdź kodem swoje dane kontaktowe: numer telefonu i/lub adres e-mail.
6) Możesz to zrobić:
a) od razu,
b) później (w ciągu 24 godzin od otrzymania kodów) – skorzystaj wtedy z osobnej usługi: Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK). Nie będziesz musiał się logować do usługi. Przygotuj tylko numer PESEL.

3. Do RDK dopisać swoje dane może osoba, która posiada numer PESEL i jest osobą pełnoletnią.
4. Rejestr Danych Kontaktowych jest rejestrem dobrowolnych opartym o decyzję obywatela.
5. Rejestr Danych Kontaktowych powstał w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy administracją publiczną, a osobami fizycznymi, które przekażą swoje dane do RDK. Urzędnicy dzięki udostępnionym w RDK danym kontaktowym, będą mieli możliwość poinformowania obywatela o stanie prowadzonej sprawy.
6. Dostęp do danych w RDK ma administracja publiczna oraz inne instytucje wskazane w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z późn. zmianami.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 2294);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. 2019, poz. 2467).

metryczka


Wytworzył: Paulina Grązka (7 stycznia 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (13 stycznia 2020, 11:32:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290