Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Lisewo

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo

parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com,

Wymagane dokumenty:

Opłaty:
za wydane zaświadczenie – 17 zł .
Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty. Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.

Termin załatwienia:
niezwłocznie.

Uwagi:
Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 z późn. zm.);
  • art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397, 2294, z 2020 r., poz. 695 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 z późn. zm.)

Treść: wniosek zaopiniowany przez referat ewidencji ludności

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (5 stycznia 2012, 09:29:59)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (6 lipca 2020, 14:51:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2835