Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglości podatkowej

Termin załatwienia sprawy:
Wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 
Opis:
Wnioskodawca określa dla jakich celów niezbędne jest mu zaświadczenie.
 
Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne, osoby prawne.
 
Wymagane dokumenty:
1) Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa którego druk jest do pobrania w pokoju nr 1 Urzędu oraz  tutaj (21kB) word .
2) Dowód osobisty, NIP.
3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo pokój nr 4.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia.
 
Opłaty:
21 zł. (opłaty dokonuje się w Urzędzie Gminy w Lisewie lub na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Lisewie Nr konta 52 94 86 0005 0012 0043 2003 0001).  

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.  

Tryb odwoławczy: brakmetryczka


Wytworzył: Bogusława Jurkowska (27 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (27 grudnia 2011, 12:49:06)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (10 lutego 2016, 08:55:02)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3608