Akcyza

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
Opis:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.
 
Kogo dotyczy:
Producenta rolnego będącego posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego(w tym dzierżawcy).
 
Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, którego druk jest do pobrania tutaj (871kB) pdf oraz w pokoju nr 4 Urzędu
  2. Dowód osobisty.
  3. Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej:
  • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

  • od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumentującymi potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
 
Miejsce składania pism:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2,86-230 Lisewo, pok. nr 4, tel. 56 676 86 14, wew. 13.
 
Sposób załatwienia:
Załatwienie sprawy o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydaje się w drodze decyzji administracyjnej.
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz.2313).


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity:  Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm).
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
 
Inne informacje:
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminach:
  • do 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego,

  • do 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia (przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku).

metryczka


Wytworzył: Ewelina Metera, Bogusława Jurkowska (23 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (23 grudnia 2011, 09:11:15)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 stycznia 2019, 14:39:24)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8905