Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. / i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy  Lisewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
 
Przeznacza się do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gminne,  które stanowią  oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działki:

- działka rolna nr 74/24 o powierzchni  0,0830 ha, położona we wsi Kornatowo, dla której
  urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00017895/6 prowadzona przez Sąd
  Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych, wyceniona na kwotę 13.719,00 zł.

- działka rolna nr 98/11, o powierzchni 0,4400 ha, położona we wsi  Drzonowo, dla której
  urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00014304/6 prowadzona przez Sąd
  Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych, wyceniona na kwotę 21.970,00 zł

- działka rolna nr 102/1, o powierzchni 0,4100 ha, położona we wsi  Drzonowo, dla której
  urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00014305/3 prowadzona przez Sąd
  Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych, wyceniona na kwotę 20.473,00 zł.
 
Wyżej wymienione działki nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych.
Nabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą w/w nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 09.01.2012 r. do dnia 30.01.2012 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisewo oraz we wsiach  Drzonowo i Kornatowo.
 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Lisewo -
pokój nr 1   (tel. /56/ 676-86-14 lub 03 wew. 18)
 
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży  dostępny jest na stronie internetowej  archiwum.bip.lisewo.com
 
Lisewo, dn. 2012-01-09

metryczka


Wytworzył: Władysława Dudzińska (9 stycznia 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (10 stycznia 2012, 11:30:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (27 stycznia 2012, 08:22:47)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2412