Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Wójt Gminy Lisewo informuje, że  w  zasobach gminnych znajdują się niezabudowane nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy.
Nieruchomości te stanowią  oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działki:

- nr 41/5 o powierzchni  0,1900 ha, położona we wsi Wierzbowo, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00009952/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych;

- nr 41/6 o powierzchni  0,1900 ha, położona we wsi Wierzbowo, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00009951/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych;

- nr 41/7 o powierzchni  0,1900 ha, położona we wsi Wierzbowo, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00009954/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych;

- nr 84/6, o powierzchni 0,1271 ha, położona we wsi Bartlewo;

- nr 84/7, o powierzchni 0,1267 ha, położona we wsi  Bartlewo.

Dla przedmiotowych działek urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00019259/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie, można uzyskać w Urzędzie Gminy Lisewo - pokój nr 1. tel. (56) 676-86-14 lub 03 wew. 18

Wyrys z mapy - działki: 41/5, 41/6, 41/7 (588kB) jpg

Wyrys z mapy - działki: 84/6, 84/7 (369kB) jpg
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Władysława Dudzińska (14 listopada 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (14 listopada 2012, 13:26:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3205