Informacja w sprawie meldunków

Drodzy mieszkańcy.

Informujemy, że dnia 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono ułatwienia
w realizacji obowiązku meldunkowego, m.in.:

1. Zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy.

2. Likwidacja obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

3. Wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika ustanowionego w formie wskazanej w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

4. Wprowadzenie możliwości równoczesnego wymeldowania się podczas dokonywania przez obywatela zameldowania w nowym miejscu.

5. Wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni.
 
6. Odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji dot. wykształcenia, obowiązku wojskowego oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego.

7. Wydłużenie okresów zgłoszenia wyjazdów zagranicznych w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje oraz w/w ustawa dostępne są na stronie: dziennik ustaw.gov.pl,  (Dz.U z 2012 r.,  poz. 1407 z dnia 7 grudnia 2012 r. oraz Dz.U. z 2012 r., poz. 1475 z dnia 28 grudnia 2012 r.)

Referat Ewidencji Ludności

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (31 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (7 stycznia 2013, 15:40:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2150