OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lisewo   uchwały nr XXII/144/2013 z dnia 27 lutego 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie
 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
 
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Lisewo w terminie do dnia 19 kwietnia 2013r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (6 marca 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (6 marca 2013, 13:24:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1883