Realizacja projektu pn. „Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Na terenie Gminy Lisewo od 2008r. realizowany jest projekt pn. „Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PriorytetVII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

W ramach projektu już od kilku lat aktywizujemy społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na złą sytuację dochodową, bezrobocie czy niskie kompetencje życiowe oferując naszym Beneficjentom udział w kursach zawodowych, spotkaniach z doradcami, a także zajęciach integracyjnych i poszerzających kompetencje społeczne.

Pomocą objęliśmy już 112 osób jako Beneficjentów ostatecznych oraz ok.60 osób jako osoby z otoczenia, natomiast wartość projektu do końca 2013r. wyniesie około pół miliona złotych.
W związku z kończącym się okresem programowania, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie – jednostka realizująca projekt systemowy na terenie Gminy Lisewo, zwraca się z prośbą do mieszkańców o pomoc w trafnym wyborze form wsparcia na rok 2014, które będą odpowiedzią na potrzeby potencjalnych uczestników. Niezwykle ważne jest aby efektywnie wykorzystać prawdopodobnie ostatni już rok realizacji projektu w znanej nam formie dlatego też przeprowadzamy konsultacje społeczne.


Ankieta - pobierz (481kB) pdf


Z poważaniem

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lisewie

Teresa Jamka

metryczka


Wytworzył: Teresa Jamka (2 lipca 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (4 lipca 2013, 09:33:16)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 lipca 2013, 10:00:51)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2193