Komunikat Wójta Gminy Lisewo


Ze względu na narastające zagrożenie epidemiologiczne, wywołane wirusem SARS-Co-V, powodującym chorobę zakaźną COVID-19 informuję, że zawieszam do odwołania przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy opisanych w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie oraz stanowiska kierowników jednostek wprowadzonego Zarządzeniem Nr 52/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2009 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 lutego 2017 r. Decyzja ta podyktowana jest koniecznością wprowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii.

W obecnie trwającym naborze Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru kandydata do pracy stosując w ograniczonym zakresie procedurę opisaną w Regulaminie.

Wójt Gminy Lisewo
/-/ Jakub Kochowicz

metryczka


Wytworzył: Jakub Kochowicz (25 marca 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (8 kwietnia 2020, 12:40:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334