Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Termin załatwienia:
W ciągu 14-30 dni po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów.

Kogo dotyczy:
Wszystkich zainteresowanych podziałem nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości pobierz (26kB) word
2) Tytuł własności do dzielonej nieruchomości lub aktualne zaświadczenie z księgi wieczystej.
3) Aktualny wypis z rejestru gruntów.
4) 3 - egzemplarze wstępnego projektu podziału nieruchomości opracowane na kopii mapy zasadniczej, który winien przedstawiać:

  • granice nieruchomości podlegające podziałowi,
  • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi wg danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
  • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
  • naniesione w kolorze czerwonym grancie projektowanych do wydzielenia działek gruntu, 
  • przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
  • przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu podlegającego podziałowi,
  • jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektpwanych do wydzielenia działek grunt powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez sciany odzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, od fundamentu do przekrycia dachu; w budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektpwanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone sa przez sciany usytuowane na calej wysokości budynku od fundamentu do przykrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje.


Miejsce składania pism:
Sekretariat Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.

Sposób załatwienia:
Wydanie postanowienia co do zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, przepisami odrębnymi lub zgodnością z decyzją o warunkach zabudowy.

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:
Art. 93 i 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
 
Tryb odwoławczy:
W terminie 7 dni od dnia otrzymanie powiadomienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Toruniu.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (28 stycznia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (2 stycznia 2012, 13:00:25)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 grudnia 2019, 14:04:05)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5307