Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Termin załatwienia:
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Kogo dotyczy:
Osoba fizyczna, osoby prawne.

Wymagane dokumenty:
1) Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
    lub jego przebudowę pobierz wzór (25kB) word  
2) Projekt zagospodarowania działki w skali 1:1000 lub 1:500 z naniesionym
    sposobem włączenia inwestycji do drogi.

Miejsce składania pism:
Kancelaria Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo.

Sposób załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty:
W przypadku wystąpienia w imieniu właściciela osób trzecich pełnomocnictwo lub jego kopię oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

W przypadku przeznaczenia nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe opłatę skarbową należy wnieść w gotówce w Urzędzie Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo lub przelewem na rachunek Urzędu Gminy Lisewo, nr 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001.

Podstawa prawna:

  • Art. 29, art. 29a, art. 30 oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1,ust 4, ust 8, 12, 15 i 16 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ((tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn zm.)
  • Dział III rozdział 13 z Załącznikiem nr 2 Rozporządzenia MtiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.)
  • Art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 4 cz. III ust. 44 pkt 2 kol. 3, cz. IV kol. 3 oraz art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
  • Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego W Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 13:27:00)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 grudnia 2019, 14:22:12)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2023