Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat

Termin załatwienia:
Nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne, osoby prawne.

Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i naliczenie stosownych opłat. pobierz wzór (31kB) word
  • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Miejsce składania pism:
Kancelaria Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo
 
Sposób załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty:
  • Wydanie zezwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej; zgodnie z cz. II ust. 44 kol. 4 pkt 8 i 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).
  • Stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, w celu prowadzenia robót określa załącznik do Uchwały Nr V/27/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2011 r.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do SKO w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 z późn zm.).
  • KPA ((tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn zm.).
  • Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2011 r.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 13:38:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 grudnia 2019, 14:18:00)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2695