Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. za rok 2011

Treść sprawozdania - zobacz (41kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Nogalska (8 maja 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (8 maja 2012, 08:33:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2118