Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. za rok 2014

Treść sprawozdania (8084kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Nogalska (25 marca 2015)
Opublikował: Michał Lewandowski (27 marca 2015, 08:27:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 668