Program współpracy w 2014 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wójt Gminy Lisewo
ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
do konsultacji projektu Program współpracy w  2014 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały prosimy składać pisemnie w terminie do
15 .10.2013 r. do godz. 10,00  w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo pokój nr 10 ul. Chełmińska 2,  86-230 Lisewo.


metryczka


Wytworzył: Alicja Nogalska (27 września 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (27 września 2013, 15:01:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1401