Program współpracy w 2015 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Lisewo
ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Program współpracy w 2015 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały prosimy składać pisemnie w terminie do 08.10.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo pokój nr 10 ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo. Projekt programu można znaleźć na stronie BIP archiwum.bip.lisewo.com w zakładce organizacje pozarządowe - konsultacje.

metryczka


Wytworzył: Alicja Nogalska (19 września 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 września 2014, 14:51:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020