Informacja

Wójt Gminy Lisewo informuje, że wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Lisewo ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

4) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
 
6)  warunkach i formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Informacji będzie udzielała, po przyjęciu wniosku, bezpośrednio, w formie elektronicznej oraz telefonicznie - tel. 56 676 89 66  lub 56 676 89 65 wew. 15,  Pani Halina Chrzanowska (biuro nr 13), w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lisewie tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.30 do 15.15,  natomiast we wtorki w godz. od 7.30 do 16.30.
                                                          
Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisewo, w zakładce „Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego – 2014” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lisewie.
          
                                                                   
 Wójt Gminy Lisewo
                                                                       /-/ Jerzy Cabaj

metryczka


Wytworzył: Jerzy Cabaj (17 marca 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (17 marca 2014, 15:59:18)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (17 marca 2014, 16:04:17)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 914