Ogłoszenie o konsultacji - Program współpracy w 2017 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ....

WÓJT GMINY LISEWO zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Lisewo do konsultacji projektu Program współpracy w  2017 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Termin konsultacji: 12.10.2016 r.  do  07.11.2016 r.
 
Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć do 04.11.2016 r. do Urzędu Gminy w  Lisewie, ul Chełmińska 2 , pok. nr 10, lub w wersji elektronicznej na adres nogalska@lisewo.com .

- udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się na Forum Organizacji Pozarządowych  w dniu 07.11.2016 r. o godz. 13.30 w sali sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie, ul. Toruńska 17.
 
Załącznik nr 1- Formularz konsultacji - POBRAĆ TUTAJ (33kB) word
 
Załącznik nr 2 - Projekt Programu współpracy w  2017 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - POBRAĆ TUTAJ (229kB) pdf
 
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXI/234/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 

metryczka


Wytworzył: Alicja Nogalska (12 października 2016)
Opublikował: Michał Lewandowski (12 października 2016, 14:14:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385