Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok.

Opracowanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom gminy bieżącej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami, możliwości gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, a także potrzeb inwestycyjnych i kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Celem analizy jest również dostarczenie informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania.


Treść analizy (242kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Natalia Szpręglewska (30 kwietnia 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 kwietnia 2019, 13:34:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (1 grudnia 2020, 14:35:34)
Zmieniono: dodano opis

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 347