Sporządzenie spisu wyborców

Lisewo, dn. 2019-05-06
 
  Wójt Gminy Lisewo
 
 
 
I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 36 § 3, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273).

Wójt Gminy w Lisewie informuje o sporządzeniu spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, który dostępny jest w budynku Urzędu Gminy w Lisewie, pok. nr 5, w dniach od 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. w godz. od 8:00 do 15:00.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.
 
 
 
Wójt Gminy Lisewo
/-/ Jakub Kochowicz

metryczka


Wytworzył: Jakub Kochowicz (6 maja 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (6 maja 2019, 15:08:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310