Informacja w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Wójta Lisewo z dn. 05 czerwca 2020 r.
w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

1. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 12 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo – (okienko podawcze) w godzinach pracy Urzędu, tj.:
  • Poniedziałek i środa - od godz. 07.30 do godz. 15.15,
  • wtorek - od godz. 07.30 do godz. 16.30,
  • czwartek – nieczynne (święto),
  • piątek – 12 czerwca br. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, pod nr telefonu 721-368-137.
2. Prawo do zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego

3. Jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona, do zgłoszenia należy dołączyć stosowne upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

UWAGA:
Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie (art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 02 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 979).

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (111kB) word


Wójt Gminy Lisewo
/-/ Jakub Kochowicz

metryczka


Wytworzył: Jakub Kochowicz (5 czerwca 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (5 czerwca 2020, 14:41:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (8 czerwca 2020, 11:55:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 361