Uchwała nr X/78/2007RADY GMINY LISEWOz dnia 27 grudnia 2007w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lisewo w latach 2008-2013. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320 i Nr 120, poz. 818) uchwala się co następuje :

Uchwała nr X/78/2007
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lisewo w latach 2008-2013.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320 i Nr 120, poz. 818) uchwala się co następuje :


  § 1. Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lisewo w latach 2008- 2013.
Strategia stanowi załącznik do uchwały.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Załącznik (420kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 stycznia 2008, 09:57:17)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (22 grudnia 2011, 08:47:55)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1526