Uchwała nr NR IX/51/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 4 sierpnia 2015w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości LipienekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443), po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo, uchwalonego uchwałą Nr XV/133/2000 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2000 r., uchwala się co następuje:

Uchwała nr NR IX/51/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 4 sierpnia 2015


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443), po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo, uchwalonego uchwałą Nr XV/133/2000 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2000 r., uchwala się co następuje:


Treść uchwały wraz załącznikami i uzasadnieniem (1547kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 sierpnia 2015, 08:12:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 567