Uchwała nr XXXIII/224/2017RADY GMINY LISEWOz dnia 15 listopada 2017w sprawie Programu współpracy w 2018 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/224/2017
RADY GMINY LISEWO
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie Programu współpracy w 2018 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikiem (3063kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 listopada 2017, 09:43:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339