Uchwała nr XIII/85/2019RADY GMINY LISEWOz dnia 6 listopada 2019w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 9a ust. 15 z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/85/2019
RADY GMINY LISEWO
z dnia 6 listopada 2019


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 9a ust. 15 z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (2095kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (12 listopada 2019, 08:34:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257