Zarządzenie nr 44/2013 WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 10 października 2013w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo.

Zarządzenie nr 44/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 10 października 2013


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo.


Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam  Regulamin przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo.

§ 2. Regulamin  stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.

Załącznik (94kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 października 2013, 13:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3883